52-14-O

ЈАВНА НАБАВКА:   Добра бр. 52-14-O – Набавка штампаних образаца и другог штампаног материјала за потребе  Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 52-14-O

IZMENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 52-14-O

DODATNO POJASNJENJE 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а

Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ