ЈН 46-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: 

Услуге бр. 46-14-O – сервисирањe, одржавањe и поправка расхладних система, за потребе Клинничког центра Војводине, подељена по партијама, како следи:

 

  1. Сервис, одржавање и поправка расхладних комора, система за хлађење, фрижидера и замрзивача
  2. Сервис, одржавање и поправка ВРВ уређаја
  3. Сервис, одржавање и поправка FAN COIL уређаја
  4. Поправка чилера AERMEC

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак мале набавке

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 46-14-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, PARTIJA 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, PARTIJA 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, PARTIJA 3

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN, PARTIJA 4

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ