70-20-OS

ЈАВНА НАБАВКА: 70-20-OС –Набавка здравствених и штампаних образаца за потребе клиника у оквиру Клиничког центра Војводине и  штампаног материјала у циљу реалиазције „Програма раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводине за 2020. годину“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE

DODATNO POJAŠNJENJE 2

IZMENA 2 KONKURSNE DOKUMENTACIJE

IZMENA 3 KONKURSNE DOKUMENTACIJE

odluka o dodeli okvirnog sporazuma

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU, partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU, partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU broj 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, партија 1, уговор бр 3