ЈН 80-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: ЈН 80-14-M – Набавка душека за болесничке кревете за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 80-14-M

DODATNO POJASNJENJE 1

 DODATNO POJASNJENJE 2

 DODATNO POJASNJENJE 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ