ЈН 88-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 88-14-о

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за хематолошки бројач CD4000-Saphira, за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 88-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација 88-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 88-14-О