105-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: 105-20-O – Превентивно одржавање ABI Prism 7000 Sequence Detection System у Центру за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU