179-20-П

ЈАВНА НАБАВКА: Непредвиђени радови на изради монтажних преградних зидова при извођењу радова на реконструкцији објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интезивну терапију и терапију бола Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 179-20-P

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE 179-20-P

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU