ЈН 193-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 193-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка хемикалија и материјала за Центар за патологију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 193-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 193-20-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 193-20-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 193-20-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 193-20-О

ИЗМЕНА Kонкурснe документације за ЈН 193-20-O

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 193-20-O

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 193-20-O

Odluka o dodeli ugovora 193-20-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 193-20-O, п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 193-20-O, п.3,5,7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 193-20-O, п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 193-20-O, п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 193-20-O, п.1