ЈН 106-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 106-14-О набавка материјала за одржавање хигијене, за потребе Клиничког центра Војводине

 

 

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 106-14-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU