ЈН 140-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 140-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка материјала за вакуум аистиране биопсије дојке за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 140-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 140-14-О

Додатно појашњење бр. 1 ЈН 140-14-О

ИЗМЕНА Конкурсна документација за ЈН 140-14-О

Обавештење о обустави ЈН 140-14-О