JН 152-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 152-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка филмова за CT и мамографију и наставака за  URLICH инјектор за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 152-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 152-14-О

Конкурсна документација за ЈН 152-14-О – Измена бр. 1

ИЗМЕНА КД за ЈН 152-14-О

Конкурсна документација за ЈН 152-14-О – Измена бр. 2

ИЗМЕНА КД бр. 2 за ЈН 152-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-14-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-14-О, п.3