ЈН 188-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 188-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих ампулираних цитостатика са Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Konkursna dokumentacija za JN 188-13-O

Измена конкурсне документације за ЈН 188-13-О

Измена конкурсне документације за ЈН 188-13-О (2)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Poziv za podnosenje ponuda za JN 188-13-O

ОСТАЛО: Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 188-13-О

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 188-13-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 188-13-О, п.2