ЈН 169-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 169-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка регистрованих лекова са Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 169-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 169-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 169-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 169-14-О, п.2