ЈН 156-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: 156-14-М – диспозција отпадних хемикалија ускладиштених у КЦВ-у

ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 156-14-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU