JН 168-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 168-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарате RAPIDPOINT RP500, за потребе Ургентне лабораторије у оквиру Ургентног центра Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 168-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 168-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 168-14-О