ЈН 157-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 157-14-о

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка заштитног медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 157-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 157-14-О

Додатно појашњење бр.1 за ЈН 157-14-О

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 157-14-О

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 157-14-О

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 157-14-О

Додатно појашњење бр. 5 за ЈН 157-14-О

Измена КД бр. 1 за ЈН 157-14-О

Измењена конкурсна докуменатција за ЈН 157-14-О

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 157-14-О

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.18

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-14-О, п.19