ЈН 170-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 170-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат CENTAUR XP, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 170-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 170-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 170-14-О