ЈН 158-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 158-14-о

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 158-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 158-14-О

Конкурсна документација за ЈН 158-14-О – Измена бр. 1

ИЗМЕНА КД бр.1 за ЈН 158-14-О

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 158-14-О

Додатно појашњење бр.2 за ЈН 158-14-О

Додатно појашњење бр.3 за ЈН 158-14-О

ИЗМЕНА КД бр.2 за ЈН 158-14-О

Конкурсна документација за ЈН 158-14-О – Измена бр. 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 158-14-О

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.18

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.20

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.22

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.23

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.25

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.30

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.32

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.33

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-14-О, п.34