ЈН 174-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 174-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка течних и чврстих хемикалија за потребе свих лабораторија у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 174-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 174-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 174-14-О