163-14-M

ЈАВНА НАБАВКА: 163-14-M –Израда пројектне документације Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику, Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 163-14-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU