165-14-M

ЈАВНА НАБАВКА: 165-14-M – Вршење услуге стручног надзора за радове, за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику, Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 165-14-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU