181-14-П

ЈАВНА НАБАВКА: 181-14-П – Радови на I спрату Клинике за васкуларну и трансплатациону хирургију- неопходни радови ради отклањања штете од пожара.

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.став 1.Тачка 3.)

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 181-14-P

ODLUKA O DODELI UGOVORA U PP BEZ O.docx

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU