ЈН 56-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: 56-14-М Набавка потрошног материјала за Службу одржавања рубља – кројачка радионица Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 56-14-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU