ЈН 195-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 195-14-О – Радови на адаптацији Клинике за инфективне болести (замена прозора, адапатција купатила и молерски радови на левом крилу Клинике), Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА:    Отворени поступак

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Konkursna dokumentacija 195-14-O

DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

DODATNO POJAŠNJENJE 3

DODATNO POJAŠNJENJE 4

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU