183-14-М

ЈАВНА НАБАВКА:радови на свим инсталацијама КЦВ-а, у периоду од 15-07 – хитне интервенције

ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 183-14-M

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN