ЈН 175-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР:  175-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка ресорптивног шавног материјала и шавних сетова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 175-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 175-14-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 175-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 175-14-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 175-14-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 175-14-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 175-14-О, п.5

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 175-14-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 175-14-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 175-14-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 175-14-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 175-14-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 175-14-О, п.11