ЈН 176-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 176-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка нересорптивног шавног материјала, хемостатика и воска за кости за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 176-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 176-14-O

Измена бр. 1 Конкурсне документације за ЈН 176-14-O

ИЗМЕНА КД за ЈН 176-14-О

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 176-14-О

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 176-14-О

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 176-14-О

Измена бр. 2 Конкурсне документације за ЈН 176-14-O

ИЗМЕНА КД бр 2 за ЈН 176-14-О

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 176-14-О

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 176-14-О

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 176-14-О

Измена бр. 3 Конкурсне документације за ЈН 176-14-O

ИЗМЕНА КД бр 3 за ЈН 176-14-О

Обавештење понуђачима о поднетом ЗЗП

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 176-14-O 2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-14-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-14-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-14-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-14-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-14-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-14-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-14-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-14-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-14-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-14-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-14-О, п.13