JН 189-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 189-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат MINI VIDAS BLUE за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 189-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 189-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 189-14-О