ЈН 190-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 190-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка нерегистрованог лека са Д Листе лекова – бензилпеницилин прашак за ињекцију, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 190-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 190-14-О

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 190-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 190-14-О