208-14-M

ЈАВНА НАБАВКА: допунско обучавање за рад са изворима јонизујућег зрачења и дозиметријска контрола јонизујућег зрачења за потреба КЦВ-а, подељена у 2 партије

партија 1.: допунско обучавање за рад са изворимма јонизујућег зрачења, оспособљавање за спровођење мера заштите, периодичне обнове знања

партија 2. дозиметријска контрола извора јонизујућег зрачења

ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 208-14-M

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 2