JН 191-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 191-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка хемикалија за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 191-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 191-14-О

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 191-14-О

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 191-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 191-14-О, п.1