JН 215-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 215-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенса LITHIUM за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 215-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 215-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 215-14-О