210-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: набавка и уградња кабловских дистрибутивних разводних ормара на фасадама објеката у КЦВ-у

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONK. DOK. 210-14-O

DODATNO POJAŠNJENJE 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU