ЈН 220-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 220-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка ендопротеза кука за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 220-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација 220-14-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 220-14-О, партија 1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 220-14-О, партија 2