ЈН 224-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 224-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка нерегистрованог лека са Д Листе лекова – bendamustin prašak za rastvor za infuziju 25mg и 100mg, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 224-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 224-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 224-14-О