ЈН 221-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 221-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сетова за дијализу – укључење за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  Позив за подношење понуда за ЈН 221-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 221-14-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 221-14-О