ЈН 218-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 218-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка капа, каљача и маски за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 218-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 218-14-O

 Измењена конкурсна документација за ЈН 218-14-O – Измена 1

ИЗМЕНА КД за ЈН 218-14-О

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 218-14-О