JН 241-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 241-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка антисептика и средстава за чишћење и дезинфекцију прибора, опреме и површина за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 241-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 241-14-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 241-14-О

Измена конкурсне документација за ЈН 241-14-O

ИЗМЕНА КД за ЈН 241-14-О

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 241-14-О 

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-14-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-14-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-14-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-14-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-14-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-14-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-14-О, п.8