JН 246-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 246-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка регистрованих лекова са Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 246-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 246-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 246-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 246-14-О, п.2

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 246-14-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 246-14-О, п.4