ЈН 250-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 250-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка филмова, фиксира и развијача за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 250-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 250-14-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 250-14-О

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 250-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 250-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 250-14-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 250-14-О, п.3