JН 272-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 272-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за апарат KRYPTOR BRAMHS, за потребе Ургентне лабораторије на Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 272-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 272-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 272-14-О