ЈН 264-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 264-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка сетова за стерилизацију етилен оксид-ом за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 264-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 264-14-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 264-14-О