ЈН 274-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 274-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка ендопротеза кука и колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 274-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација 274-14-O

ИЗМЕНА КД за ЈН 274-14-О

Измена конкурсне документације 274-14-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 274-14-О, партија 1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 274-14-О, партија 2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 274-14-О, партија 3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 274-14-О, партија 4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 274-14-О, партија 5