173-13-П

 

ЈАВНА НАБАВКА:  173-13-П -Сервисирање медицинских апарата, произвођача «Shimadzu Corporation» за потребе  Клиничког центра Војводине

 

 

 

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

 

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

konk dok PREG POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ODLUKA O DODELI UGOVORA U PP BEZ O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

 

 

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТЦИЈУ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а

 

Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.

 

Преузимање ОВДЕ