ЈН 210-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 210-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих ампулираних лекова са Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Koнкурсна документација за ЈН 210-13-О

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 210-13-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИОбавештење о обустави пartije 2, ЈН 210-13-О

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 210-13-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 210-13-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 210-13-О, п.4