ЈН 41-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 41-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка дволуменских централних катетера за хемодијализу/плазмаферезу за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 41-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 41-15-О

Измењена Конкурсна документација за ЈН 41-15-О – Измена бр. 1

ИЗМЕНА КД за ЈН 41-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 41-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 41-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 41-15-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 41-15-О, п.4