ЈН 214-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 214-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека са Листе лекова – фибриноген, коагулациони фактор XIII, хумани, апротинин, тромбин, калцијумхлорид, прашак и растварач за лепак за ткиво 3мл (270мг+180U+3000KIU+1500и.ј.+17,7мг) и 1мл (90мг+60U+1000KIU+500и.ј.+5,9мг), за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Koнкурсна документација за ЈН 214-13-О

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 214-13-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРАОбавештење о закљученом уговору за ЈН 214-13-О