ЈН 59-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 59-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала за PCR лабораторију за  потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 59-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 59-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 59-15-О