ЈН 62-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 62-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка конца polydioxanone monofilament и воска за кости за  потребе клиника у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 62-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 62-15-O

Измена конкурсне документације за ЈН 62-15-O Измена бр.1

ИЗМЕНА КД за ЈН 62-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 62-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 62-15-О, п.2