ЈН 70-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 70-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка металних ендотрахеалних канила и протеза за ухо за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 70-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 70-15-O

Додатно појашњење за ЈН 70-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 70-15-О, п.1